Sunday, February 16, 2014

ZAMBAK NËN DËBORË                                                   


Meloditë janë gjuha që ëngjëjt
u përpoqën njerëzve t’u a mësonin
Prandaj, ne të dy vallzojmë nën tingujt
heshtur dhe veç me trupat flasim...
Ti ngrihesh pastaj dhe shkon
unë verën tënde pi dhe përtyp bukën tënde
ndërsa pres që të lulëzojë
zambaku që sapo mbolle nën dëborë.

No comments: